-LEVA-
Latvijas Elektromateriālu Vairumtirgotāju Asociācija
Mūsu mērķi: uzlabot elektromateriālu vairumtirdzniecības nozares biznesa vidi Latvijā un veicināt godīgas konkurences veidošanos starp nozarē strādājošajiem komersantiem. 

Asociācija apvieno

sekojošas juridiskas, fiziskas personas un personālsabiedrības:

  • Elektromateriālu izplatītājus Latvijā;
  • Elektromateriālu ražotājus no Eiropas Savienības (ES) valstīm;
  • Elektromateriālu ražotāju pārstāvjus Latvijā;
  • Mācību, zinātniskās un pētniecības iestādes uc. publiskas institūcijas;

Asociācija izpilda

šādus pamata uzdevumus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus:

  • pārstāv biedru tiesības un aizstāv viņu intereses komunikācijā ar valsts, publiskajām un starptautiskajām institūcijām;
  • piedalās Latvijas un Latvijā pārstāvēto elektromateriālu ražotāju un vairumtirgotāju kopīgo kvalitatīvo plānu izstrādē un izpildē
  • uztur kontaktus un sniedz palīdzību dažādām institūcijām elektromateriālu standartizācijas, patērētāju aizsardzības, ražošanas un vairumtirdzniecības jautājumu risināšanā

Asociacija nodibināta uz nenoteiktu laiku